Retrospectiva modificarilor privind beneficiarul real aduse de legea 315/2021 si legea 265/2022, decizia CJUE privind nevaliditatea dispozitiei Directivei ce permite accesul publicului larg la datele UBO

 • Acasa
 • /
 • Noutati
 • /
 • Retrospectiva modificarilor privind beneficiarul real aduse de legea 315/2021 si legea 265/2022, decizia CJUE privind nevaliditatea dispozitiei Directivei ce permite accesul publicului larg la datele UBO
beneficiar real

La inceputul anului 2022 a intrat in vigoare Legea nr.315/2021 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, din care amintim urmatoarele modificari:

 • Persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului depun la inmatriculare si ori de cate ori intervine o modificare o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali al societatilor.
 • Aceasta obligatie se considera a fi indeplinita pentru persoanele juridice care au depus cel putin o declaratie privind beneficiarul real ulterior datei de intrare in vigoare a acestei legi.
 • Obligatia este indeplinita si prin includerea, la inmatriculare, in actul constitutiv, a datelor de identificare ale beneficiarilor reali si a modalitatilor in care se exercita controlul asupra persoanei juridice.
 • Ca si exceptie fata de obligatia prevazuta anterior, persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului, care au in structura actionariatului entitati inmatriculate/inregistrate si/sau care au sediul fiscal in jurisdictii necooperante din punct de vedere fiscal si/sau in jurisdictii cu grad inalt de risc de spalare a banilor si/sau de finantare a terorismului si/sau in jurisdictii aflate sub monitorizarea organismelor internationale relevante, pentru risc de spalare a banilor/finantare a terorismului, depun anual o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali al societatilor, in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale.
 • In cazul in care intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaratia se depune in termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.
 • Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, respectiv numele, prenumele, data si locul nasterii, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, cetatenia, domiciliul sau resedinta, precum si modalitatile in care se exercita controlul asupra persoanei juridice.
 • Declaratia privind beneficiarul real poate avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si poate fi transmisa la oficiul registrului comertului prin mijloace electronice, cu semnatura electronica, sau prin servicii de posta si curier sau prin ghiseul oficiului registrului comertului, personal sau prin reprezentant,
 • Nerespectarea de catre reprezentantul legal al persoanelor juridice a obligatiei de depunere a declaratiei privind datele de identificare ale beneficiarului real, se sanctioneaza cu avertisment sau amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Cu aplicabilitate din data de 26.11.2022, au fost incluse in Legea nr. 265/2022 privind registrul comertului, mai multe modificari, printre care cele privind faptul ca societatile nou infiintate sunt obligate sa includa in actul constitutiv datele beneficiarilor reali si modalitatile in care se exercita controlul asupra societatilor.

 • In cazul in care beneficiarul real al societatii se va schimba dupa 26 noiembrie, consider ca actualizarea ar trebuie sa se faca prin modalitatea impusa de legea 265/2022, prin actualizarea actului constitutiv, acesta urmand sa transpuna toate prevederile impuse de lege, privind beneficiarul real si exercitarea controlului asupra companiei.
 • Un alt aspect interesant in materia beneficiarului real, il reprezinta Hotararea Curtii Justitie a Uniunii Europene in cauzele conexate C-37/20 | Luxembourg Business Registers si C-601/20 | Sovim, prin care s-a constatat nevaliditatea dispozitiei Directivei privind combaterea spalarii banilor ce prevede ca informatiile ce privesc beneficiarii reali ai entitatilor corporative inregistrate pe teritoriul statelor membre sa fie accesibile in toate cazurile oricarui membru al publicului larg.

Din motivarea hotararii amintim :

 • Curtea considera ca regimul introdus prin Directiva privind combaterea spalarii banilor reprezinta o atingere in mod considerabil mai grava adusa drepturilor fundamentale garantate privind respectarea vietii private si de familie si protectia datelor cu caracter personal din carta drepturilor fundamentale ale UE decat regimul anterior […] fara ca aceasta agravare sa fie compensata de eventuale beneficii […].
 • Prevederile facultative care permit statelor membre sa conditioneze punerea la dispozitie a informatiilor privind beneficiarii reali de o inregistrare online si, respectiv, sa prevada, in circumstante exceptionale, derogari de la accesul publicului larg la aceste informatii nu sunt, prin ele insele, de natura sa demonstreze nici o ponderare echilibrata intre obiectivul de interes general urmarit si drepturile fundamentale consacrate la articolele 7 si 8 din carta, nici existenta unor garantii suficiente care sa permita persoanelor vizate protejarea eficace a datelor lor cu caracter personal impotriva riscurilor de abuz.
 • De retinut este faptul ca CJUE nu solutioneaza litigiul national ce are un asemenea obiect si este de competenta instantei nationale sa solutioneze cauza aflata pe rolul sau. Aceasta decizie este insa obligatorie, in egala masura, pentru celelalte instante nationale care sunt sesizate cu o problema similara.

 

Consider ca anul 2022 a fost unul efervescent in ceea ce priveste modificarile legislative in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, respectiv a beneficiarului real, situatie ce se reflecta in mod direct in obligatiile de raportare dar si in modalitatea de inregistrare a acestor informatii la Registrul comertului.